hours-expenses Registrácia hodín

Ľahšie a rýchlejšie

 • Jednoduchá a rýchla registrácia hodín
 • Registrácia hodín a výdavkov na jednej obrazovke
 • Možnosť kopírovania opakujúcich sa úloh
 • Inovatívny spôsob schvaľovania a fakturácie

invoice Fakturácia

Spoľahlivo a rýchlo

 • Efektívny a flexibilný proces fakturácie
 • Fakturácie hodinových taríf, záloh, paušálných výdajov a ďalších foriem
 • Prispôsobiteľný vzhľad faktúr
 • Posielanie faktúr emailom, či digitálne v UBL formáte

graph Reporty

Plánovanie projektov, ich priebeh a výsledky

 • Prehľadný priebeh projektov, od ich plánovania až po fakturáciu
 • Správy o produktivite a fakturovateľnosti jednotlivých zápisov
 • Prehľady vyfakturovaných príjmov aj prebiehajúcihc prác
 • Prepojenie s Microsoft Power BI
Požiadať o ukážku  Najlepšie riešenie pre plánovanie, registráciu a fakturáciu hodín.

QicsMilestones v kocke

hours-expenses

Registrácia hodín

 • Registrujte odpracovaný čas na akomkoľvek inteligentom zariadení
 • Zobrazujte len zákazníkov, úlohy a typy práce, ktoré sa vás týkajú
 • Celková kontrola hodín a týždenných výkazov

graph

Reporty

 • Analyzujte produktivitu a fakturovateľnosť
 • Nepretržité sledovanie plnenia projektov a rozpočtov
 • Ziskajte prehľad o prebiehajúcich prácach a dosiahnutej priemernej hodinovej tarify
 • Používajte Microsoft Power BI na vlastné analýzy

calendar

Plánovanie

 • Sledujte kto na čom pracuje v jedinom prehľade
 • Spotrebované a zostávajúce rozpočty

invoice

Fakturácia a E-billing

 • Fakturujte hodiny, výdavky, paušály, zálohy
 • Úprava fakturačných návrhov rôznymi spôsobmi
 • Online fakturácia, vrátane UBL formátu

employees

Projektový manažment

 • QicsMilestones je moderný nástroj pre projektový manažment
 • Prehľad plánovania, rozpočty, registrovaný čas a zostávajúca práca
 • Možnosť rýchleho zásahu v prípadoch termínových, alebo rozpočtových rizík

sync

Prepojenia

 • Automaticky spracujte faktúry v účtovnom systéme
 • Využite údaje o zákazníkoch z CRM systému, alebo účtovníctva
 • Prepojenia s rôznými platformami, vrátane KING Software, Twinfield, Exact Online, Exact Globe, AuditCase, Sugar CRM, Yuki, AccountView a iné
 • Prepojenie cez REST API
Branche-keuze

Momenteel ziet u content voor de branche
Accountancy